ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ

       Συμπλήρωσε τους συντελεστές α, β, γ της εξίσωσης και μετά πάτησε το κουμπί που γράφει Επίλυση για να βρεις τις λύσεις(ρίζες), εάν υπάρχουν.
αx2+βx+γ = 0

α: 

συντελεστής του x2

β: 

συντελεστής του x

γ: 

σταθερός όρος

Δ: 

Άρα:


© Marios Kiosterakis