Ένα λεπτό της ώρας!

Ρολόι
Κάποιος κουτοπόνηρος χωρικός συνάντησε τον παπά του χωριού και τον ρώτησε:

- Τι είναι Πάτερ για το Θεό, χίλια χρόνια;

- Ένα λεπτό της ώρας τέκνο μου, αποκρίθηκε εκείνος.

- Και τι είναι μια βαλίτσα γεμάτη χρυσάφι;

- Τίποτα, ένα ευρώ...

- Τότε Πάτερ μου, παρακάλεσε το Θεό να μου δώσει ένα ευρώ!

Τον λοξοκοίταξε ο παπάς, σιώπησε για λίγο και μετά του απάντησε:

- Το είπα στο Θεό και μου είπε να περιμένεις ένα λεπτό της ώρας!

 

Σχόλια: