Κάποια πράγματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους βαθμούς στα μαθήματα...

Οι βαθμοί στα μαθήματα...