Ο βαρκάρης και οι επιστήμονες...

Ο βαρκάρηςΉταν ένας μαθηματικός, ένας φυσικός κι ένας χημικός και ήθελαν να περάσουν από τη μία όχθη του ποταμού στην άλλη. Πάνε λοιπόν, βρίσκουν το βαρκάρη και ξεκινάνε.

Μετά από λίγα λεπτά ρωτάει ο μαθηματικός το βαρκάρη:

- Ξέρετε τίποτα από Μαθηματικά;
- Όχι, λέει ο βαρκάρης.
- Κρίμα χάνετε το 1/8 της ζωής σας, λέει ο μαθηματικός.

Απορεί ο βαρκάρης, αλλά συνεχίζει την πορεία του. Μετά από λίγο ρωτάει ο φυσικός το βαρκάρη:

- Ξέρετε τίποτα από Φυσική;
- Όχι, λέει ο βαρκάρης, εγώ ένας απλός βαρκάρης είμαι.
- Κρίμα χάνετε το 1/4 της ζωής σας, λέει ο φυσικός.

Νευριάζει λίγο ο βαρκάρης, αλλά συνεχίζει. Μετά από λίγο το ρωτάει κι ο γιατρός:

- Ξέρετε τίποτα από Ιατρική;
- Όχι άνθρωπε μου πού να ξέρω εγώ από Ιατρική;
- Κρίμα χάνετε το 1/2 της ζωής σας, λέει ο γιατρός.

Στη μέση του ποταμού η βάρκα χτυπά σε ένα βράχο και άρχισε να βουλιάζει, τότε ο βαρκάρης, τους λέει:

- Ξέρετε τίποτα από κολύμπι;

Λένε και οι τρεις μαζί:

- Όχι!

- Κρίμα χάνετε το 100% της ζωής σας!