Εσύ και το λιοντάρι

Είσαι στην Αφρική. Είσαι δεμένος από ένα σκοινί και κρεμασμένος από ένα δέντρο.

Το σκοινί είναι στερεωμένο στο έδαφος και ένα κερί καίει αργά-αργά το σκοινί. Ένα λιοντάρι περιμένει να γίνεις το γεύμα του!
Μπορείς να βρεις έναν τρόπο να μείνει άθικτο το σκοινί και... το λιοντάρι νηστικό;

Το λιοντάρι

Απάντηση...

 Το λιοντάρι