ΓΡΙΦΟΣ: Σε μια φάρμα υπάρχουν 12 ζώα...

Γρίφος

 Σχολιάστε και δώστε τη δική σας λύση...