Σε αυτό το άρθρο υπάρχουν διάφορα βίντεο με γεωμετρικές κατασκευές, στα οποία γίνεται χρήση των γεωμετρικών οργάνων (κανόνας, διαβήτης, τρίγωνο, χάρακας, μοιρογνωμόνιο κ.λ.π.).

Είναι μια μικρή προσπάθεια που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές, που αγαπούν το Μάθημα της Γεωμετρίας, να συμπληρώσουν τις βασικές τους γνώσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κανόνας και διαβήτης

Παρακάτω θα δείτε μερικές γεωμετρικές κατασκευές στις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε μόνο δύο γεωμετρικά όργανα κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους, τον κανόνα και τον διαβήτη.

Όλοι γνωρίζουμε τον διαβήτη, εκείνο που όμως ίσως να μην ξέρουμε είναι ότι ο κανόνας είναι ένας χάρακας που πάνω του δεν έχει μονάδες.

Η σχεδίαση σχημάτων με κανόνα και διαβήτη είναι μια μέθοδος σχεδίασης που χρονολογείται από τους αρχαίους Έλληνες και σε αυτήν δεν χρησιμοποιείται κανένα άλλο όργανο σχεδίασης.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ

 1. Κατασκευή μεσοκαθέτου σε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.
 2. Κατασκευή μιας ευθείας ε κάθετης σε άλλη ευθεία ζ που να διέρχεται από σημείο Α της ευθείας ζ.
 3. Κατασκευή ευθείας ε κάθετης σε άλλη ευθεία ζ, που να διέρχεται από σημείο Α που δεν ανήκει στην ευθεία ζ.
 4. Κατασκευή ευθείας ε παράλληλης προς ευθεία ζ που διέρχεται από σημείο Α που δεν ανήκει στην ευθεία ζ.
 5. Κατασκευή ευθυγράμμου τμήματος που είναι ίσο με δεδομένο ευθύγραμμο τμήμα.
 6. Κατασκευή ίσων κύκλων.
 7. Κατασκευή κύκλων με κέντρα τα σημεία Α και Β έτσι ώστε οι κύκλοι να εφάπτονται, εσωτερικά ή εξωτερικά.
 8. Εύρεση του κέντρου ενός κύκλου.
 9. Κατασκευή διχοτόμου μιας γωνίας, χρησιμοποιώντας μόνο κανόνα και διαβήτη.
 10. Κατασκευή γωνίας ίσης προς μια άλλη γωνία.
 11. Κατασκευή τριγώνου του οποίου οι πλευρές είναι δοσμένα ευθύγραμμα τμήματα.
 12. Κατασκευή ισοσκελούς τριγώνου.
 13. Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου.
 14. Κατασκευή τετραγώνου.
 15. Κατασκευή κανονικού εξαγώνου.
 16. Κατασκευή γωνίας 30° ή 60°.
 17. Τριχοτόμηση της ορθής γωνίας.
 18. Κατασκευή των υψών ενός τριγώνου.
 19. Κατασκευή διχοτόμων ενός τριγώνου (έγκεντρο).
 20. Κατασκευή των μεσοκάθετων ενός τριγώνου (περίκεντρο).
 21. Κατασκευή των διαμέσων ενός τριγώνου (βαρύκεντρο).
 22. Κατασκευή εφαπτομένης κύκλου, σε ένα σημείο Α του κύκλου.
 23. Κατασκευή εφαπτόμενης σε κύκλο, από ένα σημείο Α εκτός του κύκλου.
 24. Περιγραφή των βημάτων της κατασκευής της κοινής εξωτερικής εφαπτομένης δυο κύκλων.